Hypertenzia

Hypertenzia (vysoký krvný tlak) je zvýšený krvný tlak v tepnách, a to buď prerušovaný, alebo trvalý. Za patologické a vyžadujúce liečbu sú považované hodnoty presahujúce 140/90 mmHg (milimetroch ortuťového stĺpca).
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek