Informácie pre pracovníkov v zdravotníctve

Viac informácií o možnostiach nutričného riešenia v prípade obmedzenia bielkovín pri pacientoch s chronickým ochorením obličiek je možné nájsť na:

www.fresenius-kabi.sk

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek