Kalória

Kalória (cal) je jednotka, ktorou sa meria tepelná energie. 1 kal udáva množstvo tepla, potrebného na zvýšenie teploty 1 g vody o 1 ° C. Pri bežnom používaní je kalória známa ako jednotka energie jedla, častejšie sa však používa joul (J). 1 cal je približne 4,185 J.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek