Katabolizmus

Katabolizmus je súbor rozkladných procesov, pri ktorých z látok zložitejších vznikajú látky jednoduchšie (katabolity). Pri týchto dejoch sa obvykle uvoľňuje energia. Katabolizmus spoločne s anabolizmom tvoria metabolizmus. Pokiaľ katabolizmus prevažuje nad anabolizmom, dochádza v organizme k rozkladu bielkovín, prevažne v svalovom tkanive.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek