Kcal (kilokalória)

1 kcal = 1000 kalórií (viď kalória) 
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek