Krvný tlak

Tlak, ktorým pôsobí krv na stenu cievy, ktorou preteká. Je vytváraný pôsobením srdca ako krvnej pumpy a súvisí so stavbou a funkciami krvného obehu. Tlak sa zvlášť vo veľkých cievach mení tiež v závislosti na čase – najvyšších hodnôt dosahuje vo vypudzovacej fáze srdečnej akcie (systolický tlak), najnižších vo fáze plnenia srdcových komôr (diastolický tlak).

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek