Kyselina

Za kyseliny sú označované všetky látky, ktorých molekuly sa vo vode rozkladajú a uvoľňujú vodíkové katiónty, čo robí tekutinu kyslou. Vodný roztok kyseliny má hodnotu pH nižší než 7. 

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek