Lipid

Obecne sem patrí každý tuk, olej, vosk, alebo akýkoľvek derivát týchto materiálov, rozpustný v organických zlúčeninách, ako napr. alkohol, a nerozpustný vo vode.

Konkrétne sa jedná o tuky a tuku podobné materiály, ktoré spolu so sacharidmi a bielkovinami tvoria hlavnú štrukturálnu podstatu živé bunky.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek