Metabolická acidóza

Acidóza (znížené pH) je stav, kedy je porušená acidobázická rovnováha v organizme v prospech kyselín. Metabolická acidóza je charakterizovaná znížením plazmatickej koncentrácie hydrogénuhličitanu, ktorý kompenzuje kyseliny. K metabolické acidóze môže dôjsť u chronického ochorenia obličiek, pretože obličky fungujú v niekoľkých mechanizmoch poskytujúcich hydrogénuhličitan a odstraňujúcich kyseliny z tela.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek