mg (milligram)

Jednotka hmotnosti rovnajúca sa 0,001 gramu (1g = 1000 mg)
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek