ml (mililiter)

Jednotka objemu rovnajúca sa 0,001 litra (1l = 1000 ml).
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek