Hemodialýza: Ako funguje?

Hemodialýza čistí a filtruje krv, odstraňuje nežiaduce odpadové látky, nadbytočné soli a vodu. Pomáha kontrolovať krvný tlak a udržiavať rovnováhu medzi dôležitými látkami ako napríklad draslík, sodík, vápnik a bikarbonát.

 Vnútri hemodialyzačného prístroja je špeciálny filter nazývaný dialyzátor. Dialyzátor funguje ako umelá oblička. Počas liečby krv prechádza riadom trubíc do dialyzátora, ktorý selektívne filtruje odpadové látky a nadbytočnú vodu, ale nie látky, ktoré telo potrebuje. Potom vyčistená krv prúdi ďalšou skupinou trubíc späť do tela. Dialyzátor je pripojený k zariadeniu, ktoré monitoruje prietok krvi a množstvo odpadových látok v krvi, rovnako ako množstvo niektorých látok v krvi a hemodialyzačnej tekutine.


Obr: Hemodialýza: Krv prúdi z tela von a cez dialyzačný prístroj. Krv očistená od odpadových látok tečie dialyzátorom späť do ciev

Aby sa zaistilo dostatočné vyčistenie krvi, je potrebný vysoký krvný prietok. Preto je dôležitý výber cievy, z ktorej bude krv čerpaná.  Malá cieva by bola nedostatočná. Okrem toho je vhodné použiť cievu so silnou stenou, pretože bude v priebehu niekoľkých rokov mnohokrát napichnutá. Z týchto dôvodov je nutné vytvoriť špeciálny prístup do krvného obehu.

Frekvencia hemodialyzačnej liečby

Hemodialýza je bežne potrebná trikrát do týždňa a je obvykle pripravená, vykonávaná a monitorovaná v dialyzačnom stredisku zdravotnou sestrou a vyškolenými technikmi. Každá dialýza trvá bežne 3-5 hodín alebo aj viac. Počas liečby je možné čítať, písať, spať, rozprávať sa alebo sledovať televíziu.

Ďalšia možnosť  je vykonávať dialýzu doma. Pacient a jeho príbuzný musia prejsť intenzívnym tréningom, aby byli schopní liečbu pripraviť, vykonať a sledovať. Možnosť domácej dialýzy závisí na technických možnostiach a priestorových podmienkach v danej domácnosti. Plán liečby je podobný ako v dialyzačnom stredisku: trikrát do týždňa po dobu 3 až 5 hodín.

 

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek