Hemodialyzačný prístup

Vytvorenie prístupu do vášho krvného obehu je dôležitý krok pred zahájením dialýzy. Toto by malo byť vykonané ideálne niekoľko mesiacov pred vašou prvou dialyzačnou liečbou. Možno bude potrebné, že budete musieť zostať cez noc v nemocnici, ale mnohým pacientom je cievny vstup zavedený ambulantne. Tento cievny vstup minimalizuje nepohodlie spojené s nevyhnutnosťou dostať krv z tela do dialyzačného prístroja a späť. Dva hlavné typy prístupov sú fistula a graft (štep). Pri každej dialýze sú napichnuté dve ihly do fistuly nebo graftu.

Arteriovenózna fistula (shunt)

 

Chirurg pripraví fistulu pomocou vašich vlastných ciev. Prepojí (obvykle v oblasti predlaktia) tepnu a žilu a toto spojenie umožňuje väčší prietok krvi do žily. V priebehu času sa sila žilnej steny zväčší a stena zosilnie, a preto môže byť použitá pre opakované napichnutie ihly. Fistula je najlepší dlhodobý prístup pre dialýzu, pretože zaručuje dostatočný prietok krvi, vydrží dlhú dobu a je sprevádzaná malým počtom komplikácií.

Obr: Arteriovenózna fistula je priame spojenie tepny a žily.

Graft

Graft je spojenie tepny a žily pomocou syntetickej trubice. Takto vytvorený cievny vstup je možné obvykle využívať skôr, pri tomto type vstupu je potrebná zvýšená starostlivosť o tento vstup z dôvodu prevencie infekcie a zrážania krvi.


Obr: Graft spojuje tepny a žily pomocou syntetickej trubice

Katéter

Pokiaľ vaše ochorenie obličiek postupovalo rýchle, nemusí byť čas pre získanie stáleho prístupu pred zahájením liečby hemodialýzou. Možno  budete musieť použiť ako dočasný prístup katéter, trubičky vložené do žily pri krku/hrudníku alebo dolnej končatiny na stehne. Niektorí ľudia používajú katéter aj ako dlhodobý prístup. Katétre, ktoré budú využívané dlhšie ako 3 týždne, sú umiestnené pod kožou pre vyššie pohodlie a menej komplikácií.


Obr: Katétre sa umiestňujú do veľkých žíl, ktoré vedú do srdca.

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek