Možné komplikace hemodialýzy

Problémy s cievnym prístupom sú najčastejším dôvodom hospitalizácie pacientov na hemodialýze. Medzi bežné problémy patrí infekcia, upchanie cievneho vstupu spôsobené zrážaním krvi a nedostatočným krvným prietokom. Tieto komplikácie znižujú efektivitu liečebného procesu. Možno budete musieť kvôli oprave cievneho prístupu podstúpiť opakované chirurgické zákroky. Preto je dôležitá jeho každodenná dôsledná kontrola za účelom zistenia príznakov infekcie alebo zrážania krvi.

Ďalšie problémy môžu byť spôsobené rýchlymi zmenami vo vodnej a chemickej rovnováhe tela v priebehu liečby. Dva najbežnejšie vedľajšie účinky sú svalové kŕče a hypotenzia (nízky krvný tlak). Pri nízkom krvnom tlaku môžete cítiť slabosť, závraty alebo bolesť brucha. Niekedy sa počas dialyzačnej liečby môže objaviť tiež vysoký krvný tlak (hypertenzia). Inokedy zase imunitní systém reaguje na syntetické membrány vo vnútri dialyzátora. Táto reakcia je podobná alergickej reakcii.

Pravdepodobne bude trvať niekoľko mesiacov, kým si zvyknete na hemodialýzu. Nežiaduce účinky môžu byť väčšinou liečené ľahko a rýchle, takže je potrebné, aby ste ich vždy oznámili  svojmu lekárovi a/alebo personálu dialýzy ihneď ako sa vyskytnú. Mnohým vedľajším účinkom sa môžete vyhnúť, ak budete dodržiavať správnu diétu, obmedzíte príjem tekutín a budete užívať lieky podľa pokynov.


Obr: Nežiaduce účinky hemodialýzy je možné liečiť. Ak sa necítite dobre, oznámte to personálu na dialýze.© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek