Ako funguje peritoneálna dialýza?

Peritoneálna dialýza je ďalší spôsob, ako odstrániť nadbytočnú vodu, odpadové a chemické látky z tela. Tento typ dialýzy využíva pobrušnica (peritoneum, peritoneálna membrána) vo vnútri dutiny brušnej ako filtračnú membránu ("dialyzátor"). Peritoneum je tenká serózna blana, ktorá obaľuje väčšinu brušných orgánov. Peritoneálna membrána obsahuje mnoho malých krvných ciev a má veľký povrch a vystiela brušnú dutinu. Z tohto dôvodu je peritoneálna dialýza vhodná pre filtráciu krvi, keď je brušná dutina naplnená čistým dialyzačným roztokom.

Dialyzačný roztok sa napustí do brušnej dutiny cez malú mäkkú trubičku, napr. Tenckhoffov katéter. Tento roztok obsahuje zmes minerálnych látok a cukrov rozpustených vo vode. Cukor - dextróza sťahuje odpadové látky, chemické látky a nadbytočnú vodu z ciev peritoneálnej membrány do dialyzačného roztoku. Po niekoľkých hodinách je použitý roztok s odpadovými látkami z krvi odvedený z brucha. Brucho sa potom vyplní čerstvým dialyzačným roztokom a cyklus je možné opakovať. Každá výmena musí byť vykonaná 4-5 krát denne. Pacienti si môžu po zaškolení vykonávať peritoneálnu dialýzu sami.

Druhy peritoneálnej dialýzy

Existujú dva hlavné typy peritoneálnej dialýzy: kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (CAPD) sa obvykle vykonáva v priebehu dňa a kontinuálna automatizovaná peritoneálna dialýza (APD), ktorá sa môže vykonávať v noci pomocou zariadenia, ktoré samé plní a vyprázdňuje brušnú dutinu. Obidva typy peritoneálnej dialýzy si obvykle môže pacient vykonávať sám.

1. Kontinuálna ambulantná peritoneálna dialýza (CAPD) 

CAPD je najbežnejším typom peritoneálnej dialýzy. Nevyžaduje žiadny prístroj a môže byť vykonávaná počas každodenného života. Pri CAPD sa vaša krv čistí nepretržite. Dialyzačný roztok prechádza z plastového vaku cez katéter do brucha, po utesnení katétra zostáva dialyzačný roztok v bruchu po dobu niekoľkých hodín. Potom môžete vypustiť dialyzačný roztok späť do vaku  a zlikvidovať ho. Pre ďalšiu náplň brucha čerstvým dialyzačným roztokom je možné použiť rovnaký katéter, takže proces čistenia môže začať znovu. Pri CAPD dialyzačný roztok zostává v bruchu po dobu 4 až 6 hodín (alebo i viac). Proces vyprázdňovania použitého dialyzačného roztoku a jeho nahradenie čerstvým roztokom trvá zhruba 30 až 40 minút. Výmena by mala byť vykonaná na čistom, dobre osvetlenom mieste. Väčšina ľudí mení dialyzačný roztok aspoň štyrikrát denne a v noci spí s roztokom v bruchu. Pri CAPD nie je nutné vykonávať dialyzačné úkony počas noci.

2. Automatizovaná peritoneální dialýza (APD)

K plneniu a vypúšťaniu sa používa APD stroj zvaný cykler. Plnenie a vyprázdňovanie brušnej dutiny prebieha tri krát až päť krát počas nočného spánku. V ranných hodinách sa potom napúšťa roztok, ktorý sa ponecháva po celý deň. Počas tejto doby máte možnosť vykonávať svoje každodenní činnosti. Skôr ako pôjdete do spať (do postele), katéter znovu pripojíte k cykleru a následne je spustená nočná výmena.

Modifikovaná forma APD je "PD Plus-terapia", ktorá vyžaduje na viac jednu výmenu počas dňa. Tento typ sa používa predovšetkým u pacientoch s nadváhou, alebo v prípade, že peritoneálna membrána filtruje odpadové látky veľmi pomaly. Pokiaľ  je vám PD Plus terapie doporučená vaším lekárom, môžete použiť cykler v noci a tiež vykonať jednu výmenu v priebehu dňa. V tejto dobe môže byť cykler použitý ako zdroj dialyzačnej tekutiny – pokiaľ ste doma, alebo môžete použiť metódu CAPD. Tato dodatočná výmena sa vykonáva pre zvýšenie množstva odstraňovaných odpadových látok a znížením množstva tekutiny zostávajúcej vo vašom tele.

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek