Možné komplikácie pri peritoneálnej dialýze

Najčastejším problémom pri peritoneálnej dialýzy je zápal pobrušnice (peritonitída) - vážna brušná infekcia. K peritonitíde môže dôjsť, pokiaľ sa infekcia dostane do miesta, kde katéter vstupuje do vášho tela. K znečisteniu a následnej infekcii dochádza i pri manipulácii s vakom pri pripojení a odpojení. Peritonitída vyžaduje antibiotickú liečbu, ktorú vám predpíše váš lekár.

 Aby sa zabránilo zápalu pobrušnice, musíte byť opatrný, dodržiavať presné postupy a naučiť sa rozpoznať počiatočné príznaky zápalu pobrušnice, medzi ktoré patrí:

  • horúčka
  • neobvyklá farba alebo zákal dialyzačného roztoku
  • začervenanie alebo bolesť v okolí katétra

Tieto príznaky musíte svojmu lekárovi nahlásiť hneď po ich vzniku, aby sa zabránilo vážnym komplikáciám.

Tipy pre hygienu rúk pre prevenciu zápalu pobrušnice

Skôr ako sa dotknete svojho katétra, výstupu alebo miesta pripojenia, vždy si umyte a vydezinfikujte ruky. Tým môžete znížiť množstvo baktérií a vírusov na rukách, a tým aj riziko, že sa dostanú do tela a spôsobia infekciu.


Obr: Dodržovanie správnej hygieny rúk môže zabrániť vzniku infekcie.

Najskôr si dôkladne umyte ruky, odstráňte nečistoty. Ubezpečte sa, že sú vaše nechty čisté, potom si ruky osušte. Ďalším krokom je dezinfekcia. Ubezpečte sa, že používate dostatočné množstvo dezinfekčného prostriedku na ruky tak, aby boli celé ruky pokryté a zostali vlhké v priebehu celého postupu. Nezabudnite na svoje zápästie a na nechty. V priebehu dezinfikovania si dajte dole prstene, náramky i hodinky. Ak máte dezinfekčné dávkovače, stlačte dávkovač lakťom - zabraní sa tým kontaminácii rúk.

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek