Možné komplikácie pri transplantácii obličiek

Stav po transplantácii obličiek je najbližšie k tomu, čomu sa hovorí uzdravenie. Avšak vaše telo môže bez ohľadu na to, aká dobrá je zhoda medzi darcom a príjemcom, novú obličku odmietnuť. Častou príčinou odmietnutia je, že príjemca neužíva lieky podľa predpisu. Váš lekár vám bude podávať lieky nazývané imunosupresíva, ktoré bránia vášmu imunitnému systému „útočiť“ na nové obličky. Tento útok sa nazýva odmietnutie (rejekcia). Budete musieť užívať imunosupresíva každý deň tak dlho, dokiaľ bude transplantovaná oblička funkčná. Niekedy však i tieto lieky nezabránia vášmu telu v odmietnutí novej obličky. Ak táto situácia nastane, budete sa musieť vrátiť k vhodnej forme dialýzy a prípadne počkať na ďalšiu transplantáciu.

Nežiaduce účinky imunosupresív

Pravidelné podávanie imunosupresív je nevyhnutné pre "prežitie" novej obličky. Tieto lieky v prvom rade umožňujú vykonať transplantáciu. Ale aj imunosupresíva môžu mať nežiaduce účinky. Váš transplantačný tým vám poradí, ako môžete prispieť k zamedzeniu alebo zníženiu vedľajších účinkov.

Imunosupresíva fungujú tak, že znižujú činnosť buniek imunitného systému. Tieto lieky váš imunitní systém čiastočne oslabia - v závislosti na dávke. Najmä počas prvých mesiacov po transplantácii je potrebné podávať vyššie dávky imunosupresív [1]. V tejto dobe je vysoké riziko infekcie, preto je potrebné presne dodržiavať všetky pokyny vášho lekára, aby sa zabránilo komplikáciám.

S liečbou imunosupresív sú spojené i ďalšie riziká, napríklad zvýšená citlivosť kože  voči slnečnému žiareniu. Prečítajte si príbalový leták vašich liekov a prípadne konzultujte so svojim ošetrujúcim lekárom. 


Obr: JAko znížiť nežiaduce účinky imunosupresív: Pri práci na záhrade používajte ochranné rukavice, ktoré vás ochránia pred infekciou. Dávajte pozor na ochranu pred slnkom (klobúk, dlhá košeľa, krém s vysokým ochranným faktorom), aby sa zabránilo poškodeniu kože [2].

Ako môžete čiastočne zabrániť nežiaducim účinkom imunosupresív ?

Riziko infekcie môžete znížiť dodržiavaním nasledujúcich zásad:

  • Pri osobní hygiene postupujte dôsledne podľa pokynov svojho transplantačného týmu !
  • Predchádzajte poranením pri strihaní nechtov !
  • Noste rukavice pri práci v záhrade, pretože zemina obsahuje mnoho baktérií (niektoré sú nebezpečné iba u osôb so zníženou imunitou) !

Ak chcete znížiť riziko dlhodobých komplikácií, zvážte nasledujúce rady:

  • Športujte! Pravidelné telesné cvičenie pomáha pri prevencii diabetu, kardiovaskulárnych ochorenie a osteoporózy.
  • Chráňte sa pred slnečným žiarením - prevencia rakoviny kože!

Zdroje:

1) Kuhlmann U, Walb D, Böhler J, Luft FC: Nephrologie. Thieme, 5th edition, 2008.
2) www.transplantation-verstehen.de (last visited 02.04.2010)

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek