Transplantácia obličiek: Ako funguje?

Transplantácia obličiek je procedúra, pri ktorej sa umiestni zdravá oblička od inej osoby (darcu) do vášho tela. Darovaná oblička nahradí činnosť vašich dvoch obličiek potom, čo zlyhali. Úspešná transplantácia vráti funkciu obličiek takmer do normálu a oslobodí pacienta od nutnosti dialýzy. Transplantácia obličiek nie je ale všemocná. Po zvyšok života budete musieť užívať  lieky a pravidelne navštevovať svojho lekára.

Ako sa vykonáva operácia

Chirurg umiestni novú obličku do spodnej časti brušnej dutiny a spojí tepnu a žilu transplantovanej obličky s vašou tepnou a žilou. Vaša krv prúdi do darovanej obličky, ktorá vytvára moč, rovnako ako to robili vaše vlastné obličky, keď boli zdravé. Nová oblička môže začať pracovať hneď, alebo to môže trvať až niekoľko týždňov, kým začne tvoriť moč. Pokiaľ vaše vlastné obličky nespôsobia infekciu alebo vysoký krvný tlak, sú ponechané vo vašom tele.


Obr: Umiestnenie transplantovanej obličky - väčšinou sú vlastné obličky príjemcu ponechané na mieste.

Ako nájsť obličku pre transplantáciu

Obličku môžete (ako jej príjemca) získať od člena vašej rodiny (žijúceho, príbuzného darcu), od človeka, ktorý v poslednej dobe zomrel (zomrelého darcu), prípadne od partnera nebo veľmi blízkeho priateľa (žijúceho, nepríbuzného darcu).

Pokiaľ nemáte žijúceho darcu, ste umiestnený na listinu čakateľov na obličky od zomrelého darcu. Doba čakania na obličky od zomrelého darcu môže byť aj niekoľko rokov.

Ako sa vyhnúť odmietnutiu transplantovanej obličky

Váš imunitný systém vás chráni pred chorobami tým, že napadne čokoľvek, čo rozozná ako neprirodzenú súčasť vášho tela. Takže zaútočí tiež na obličky, ktoré sa mu zdajú "cudzie". Tento útok sa nazýva rejekcia. Nie každá oblička je pre vaše telo vhodná - darca i príjemca sa musí dostatočne zhodovať.

Proces prideľovania orgánov sa môže v rôznych krajinách líšiť. Obecne platí, že niektoré národné alebo medzinárodné inštitúcie sú zodpovedné za prideľovanie orgánov od zomrelých darcov, zatiaľ čo transplantácia od žijúcich darcov je celá riadená transplantačným týmom, ktorý sa stará o príjemcu. Bez ohľadu na to, kto rozhoduje o použiteľnosti darovaného orgánu pre určitého príjemcu, bude brané do úvahy niekoľko faktorov ovplyvňujúcich zhodu darcu s potenciálnymi príjemcami. Tieto faktory pomáhajú predpovedať, či váš imunitný systém prijme alebo odmietne novú obličku.

  • Krvná skupina. Vaša krvná skupina (A, B, AB nebo 0) musí byť v súlade s krvnou skupinou darcu. Toto je najdôležitejší faktor zhody.
  • Ľudské leukocytárne antigény (antigény HLA). Vaše bunky nesú na svojom povrchu šesť dôležitých HLA antigénov, tri od každého z rodičov. Rodinný príslušníci budú mať s najväčšou pravdepodobnosťou perfektnú zhodu. Pokiaľ máte zhodnú krvnú skupinu a ďalšie testy sú negatívne, tak sa dá oblička použiť aj keď sa HLA dokonale nezhodujú.
  • Krížová skúška antigénov s protilátkami. Ako posledná sa vykonáva krížová skúška. Malá vzorka krvi sa zmieša sa vzorkou krvi darcu orgánu v skúmavke, aby sa zistilo, či (ne)reagujú. Ak nedôjde k žiadnej reakcii, výsledok sa nazýva negatívna krížová skúška a transplantácia môže pokračovať.

Čím lepšie je nová oblička prijatá v tele, tým menej je pravdepodobné, že ju váš imunitný systém odmietne. Po zvyšok života budete musieť užívať špeciálne lieky (imunosupresíva) pre potlačenie vášho imunitného systému, aby neodmietol obličky darcu.

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek