Náhrady funkcie obličiek (Renal Replacement Therapy)

Tento termín zahŕňa druhy liečby, nahradzujúce dôležité funkcie obličiek v prípade ich zlyhania. Patrí sem transplantácie obličiek a všetky druhy dialýzy.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek