Nežiaduci účinok

Nežiaduci účinok (vedľajší efekt) je abnormálny, zdraviu škodlivý, nežiaduci a/alebo nezamýšľaný účinok, vyplývajúci z liečby alebo z iného lekárskeho zákroku (napr. po užití liekov, chemoterapie, fyzikálnej terapie, operácie, liečebnej procedúry atď.). Nie vždy je nežiaduci účinok tiež neočakávaný.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek