Nyktúria

Nyktúria znamená nadmerné močenie v noci, mnohokrát spojené s menším močením počas dňa. 

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek