Obličkové kalichy

Obličkové kalichy sú výbežky obličkovej panvičky smerom do drene obličky, ich počet je 8 až 10. Do obličkových kalichov ústia obličkové pyramídy, resp. zberné kanáliky. Obličkové kalichy sú prvým oddielom močových ciest. 

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek