Opuch

Opuch (edém) značí prítomnosť nadmerného množstva tekutiny v intersticiálnych priestoroch tela, ktoré obvykle spôsobuje opuch tkaniva alebo orgánu. Skôr bol označovaný ako vodnateľnosť alebo hydropsia. 

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek