Osteitis fibrosa

Osteitis fibrosa je ochorenie kostí, kedy je vápnik nahradený zjazveným (fibróznym) tkanivom. Toto ochorenie je spôsobené hyperparatyreózou (viď hyperparatyreóza).

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek