Polyúria

Polyúria znamená nadbytočnú produkciu moču, ústiaci v nadmerné močenie.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek