Prealbumín

Prealbumín je plazmatická bielkovina, ktorej názov bol odvodený od faktu, že migruje rýchlejšie ako albumín (ďalšia dôležitá plazmatická bielkovina) v niektorých géloch používaných v lekárskej diagnostike. Býva nazývaný tiež transthyretin (TTR). Prealbumín sa používa na hodnotenie stavu výživy a k určeniu niektorých chorôb. Vďaka kratšiemu polčasu rozpadu v porovnaní s albumínom odráža koncentrácia prealbumínu vernejšie krátkodobý (nedávny) prísun potravy skôr ako celkový stav výživy.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek