Proteín (bielkovina)

V proteínoch (reťazcoch aminokyselín) sú aminokyseliny vzájomne viazané aminoskupinami a karboxylovými skupinami s amidovou väzbou, ktorá sa v prípade proteínov nazýva peptidová väzba. Proteíny sú podstatou všetkých živých organizmov a podieľajú sa prakticky na všetkých procesoch v bunkách. Rôzne druhy proteínov môžu pôsobiť ako enzýmy, hormóny, membránové proteíny, antigény, faktory zrážanlivosti krvi alebo štrukturálne proteíny.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek