Protilátky

Protilátky sú proteíny, schopné ako súčasť imunitného systému identifikovať a zneškodniť cudzie objekty (baktérie a víry) v tele. Bývajú nazývané tiež imunoglobulíny (Ig).
Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek