Subjektívne celkové hodnotenie (SGA Subjective global assessment)

Subjektívne celkové hodnotenie je vyhodnotenie nutričného stavu jedinca na základe niekoľkých ukazovateľov a výsledkov fyzikálnych vyšetrení (napr. zníženie hmotnosti, nechutenstvo, podkožného tuku a svalovej hmoty). Subjektívne hodnotenie vykonané skúšajúcim odráža stav výživy a klasifikuje ju podľa bodovej stupnice na normálny stav, miernu až stredne ťažkú podvýživu alebo ťažkú podvýživu.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek