Transplantácia

Transplantácia je chirurgický prenos celého orgánu, jeho časti alebo určitého tkaniva z jedného tela do druhého alebo z určitého miesta tela na iné. Dôvodom k transplantácii je poškodenie alebo zlyhanie pôvodného orgánu, často spôsobené určitým ochorením. Celosvetovo najčastejšie transplantácie sú transplantácie obličiek.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek