Uremické symptómy

Medzi príznaky urémie mimo iné patrí nevoľnosť, nechutenstvo, zvracanie, letargia a ospalosť. sú dôsledkom ochorenia obličiek, konkrétne sú spôsobené nadmerným množstvom močoviny, kyseliny močovej a kreatinínu v krvnom obehu.

Zpět

Ž

© 2016 Diéta pri chronickom ochorení obličiek