Informační ledvina

Nalaďte sa
Rady a tipy

Svetový deň obličiek

Motto Svetového dňa obličiek 2018: Zdravie obličiek pre ženy

Svetový deň obličiek je jedným z mnohých dní venovaných ľudským orgánom, ktoré máme. Tohtoročné podujatie sa snaží upozorniť na problematiku ochorení obličiek u žien. V súčasnosti trpí chronickým ochorením obličiek približne 195 miliónov žien na celom svete. Ochorenie obličiek je zároveň ôsmou najčastejšou príčinou úmrtia žien.

Riziko ochorenia obličiek je u žien minimálne rovnako vysoké ako u mužov – podľa niektorých štúdií dokonca o 2 % vyššie. Odhaduje sa, že 12 % mužov a 14 % žien trpí obličkovou nedostatočnosťou. Tomu však nezodpovedá podiel žien a mužov liečených náhradou obličiek (t. j. najmä dialýzou). Existuje niekoľko možných dôvodov rodovej nerovnováhy:

  • Ochorenie obličiek postupuje u žien pomalšie ako u mužov.
  • Úlohu môžu zohrávať aj rôzne psychosociálne prekážky.
  • V niektorých krajinách nemajú ženy a muži rovnaký prístup k zdravotnej starostlivosti.
  • Dokonca aj v krajinách, kde sú programy transplantácie obličiek dobre rozvinuté, ženy častejšie darujú obličky a sú menej zastúpené medzi príjemcami.

Niektoré ochorenia obličiek postihujú ženy častejšie ako mužov. Patria medzi ne autoimunitné ochorenia (napríklad systémový lupus erythematosus s postihnutím obličiek) alebo infekčné ochorenia obličiek. Chronické ochorenie obličiek predstavuje závažný problém v tehotenstve – zvyšuje riziko vysokého krvného tlaku a predčasného pôrodu. U žien vo fertilnom veku by sa mal zvoliť individuálny prístup zohľadňujúci možnosť otehotnenia, najmä u žien so známym ochorením obličiek alebo dokonca po transplantácii obličky. Tehotné ženy by preto mali zvážiť aj zdravie svojich obličiek a čo najskôr si dať vyšetriť ich funkciu.

Niektoré komplikácie spojené s tehotenstvom môžu tiež viesť k poškodeniu obličiek. Medzi ne patrí napríklad preeklampsia – ochorenie placenty, ktoré môže okrem iného spôsobiť vysoký krvný tlak a prítomnosť bielkovín v moči. Spolu so septickým potratom a popôrodným krvácaním je preeklampsia najčastejšou príčinou akútneho zlyhania obličiek u mladých žien.

Tieto komplikácie najviac postihujú ženy v rozvojových krajinách, kde gynekologická a pôrodnícka starostlivosť a dialyzačná liečba nie sú dostatočne rozvinuté.

MUDr. Jan Vachek

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek