Žíla

Žíly společně s tepnami, krevními vlásečnicemi a srdcem tvoří uzavřenou oběhovou soustavu. Žíla (lat. véna) je céva přivádějící krev (většinou odkysličenou) do srdce. Ve velkém krevním oběhu žíly odvádějí odkysličenou krev z vlásečnic do pravé srdeční síně. V malém krevním oběhu mají žíly za úkol odvádět okysličenou krev z plic do levé srdeční síně. Žíly se liší od tepen ve struktuře a funkci - například tepny nesou krev ze srdce.

Zpět

Ž

© 2015 Dieta při chronickém onemocnění ledvin