Informační ledvina

Nalaďte sa
Prehľad možností liečby

Nalaďte sa

Prehľad možností liečby

Ak máte chronické ochorenie obličiek, existuje niekoľko možností liečby:

Vhodná liečba sa volí podľa štádia chronického ochorenia obličiek, iných ochorení, ktoré máte, a podľa vašich schopností a motivácie.

Ak vaše obličky ešte pracujú, môžete zmierniť príznaky a spomaliť postup ochorenia. To sa dá dosiahnuť diétnymi opatreniami (znížený príjem bielkovín) spolu s liečbou, ktorú vám predpíše lekár. Táto alternatíva sa označuje ako konzervatívna liečba.

Ak je ochorenie už vo veľmi pokročilom štádiu a je potrebné nahradiť funkciu obličiek, pristupuje sa k samotnej dialýze alebo transplantácii obličky

Pre základný prehľad možností liečby si pozrite naše video s nefrológom doktorom Janom Vachkom.

Konzervatívna liečba

Konzervatívna liečba v predialyzačnej fáze chronického ochorenia obličiek (CKD)

Komplexná konzervatívna liečba pri CKD v raných fázach ochorenia sa zakladá na úprave diéty a užívaní liekov. Konzervatívna liečba si kladie za cieľ:

 • spomaliť postup ochorenia a tým oddialiť nevyhnutnosť náhrady obličiek (napr. dialýzou alebo transplantáciou),
 • vyhnúť sa alebo zmierniť rozvoj sekundárnych ochorení (napr. ochorenie kostí, kardiovaskulárnych ochorení)

Konzervatívna liečba obsahuje široké spektrum rôznych opatrení, ako sú napríklad:

 • liečba/kontrola súvisiacich ochorení (napr. diabetes, hypertenzia)
 • kontrola hypertenzie, ktorá sa často rozvíja súčasne s postupujúcou CKD
 • prevencia a liečba ochorenia kostí (diétou, liekmi)
 • obmedzenie bielkovín v strave (diéta je v prípade potreby doplnená liekmi, ktoré obsahujú základné ketokyseliny/aminokyseliny) – prečítajte si viac o výžive v predialýze
 • úprava príjmu soli a vody (diéta, lieky) – prečítajte si viac o príjme tekutín
 • liečba renálnej anémie (liečba erytropoetínom a doplnkami železa)
 • úprava vysokých hladín tukov v krvi (lieky)
 • vylúčenie liekov, ktoré môžu poškodzovať obličky
 • obmedzenie/ zákaz fajčenia
 • kontrola telesnej váhy (diéta, zmena životného štýlu)
 • prevencia a liečby infekcie močových ciest (lieky)

Pozrite si  rozhovor s nefrológom MUDr. Janom Vachkom, témou  je práve konzervatívna liečba:

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek