Informační ledvina

Nalaďte sa
Prehľad možností liečby

Nalaďte sa

Prehľad možností liečby

Ak máte chronické ochorenie obličiek, existuje niekoľko možností liečby:

Vhodná liečba sa volí podľa štádia chronického ochorenia obličiek, iných ochorení, ktoré máte, a podľa vašich schopností a motivácie.

Ak vaše obličky ešte pracujú, môžete zmierniť príznaky a spomaliť postup ochorenia. To sa dá dosiahnuť diétnymi opatreniami (znížený príjem bielkovín) spolu s liečbou, ktorú vám predpíše lekár. Táto alternatíva sa označuje ako konzervatívna liečba.

Ak je ochorenie už vo veľmi pokročilom štádiu a je potrebné nahradiť funkciu obličiek, pristupuje sa k samotnej dialýze alebo transplantácii obličky

Pre základný prehľad možností liečby si pozrite naše video s nefrológom doktorom Janom Vachkom.

Prevencia a odklad dialýzy

Trpíte chronickým ochorením obličiek?

Pri chronickom ochorení obličiek je funkcia tohto orgánu znížená v dôsledku obličkových alebo iných ochorení (najčastejšie vysoký krvný tlak a cukrovka) alebo nesprávneho životného štýlu.

Možno dialýzu odložiť?

ÁNO!

Včasná diagnostika chronického ochorenia obličiek môže oddialiť dialýzu a výrazne spomaliť progresiu ochorenia. Dôležitá je správna liečba a úprava životného štýlu (špeciálne nízkobielkovinové diéty a liečba – ketoanalógy).

Ako pomáha strava s nízkym obsahom bielkovín v kombinácii s ketoanalógmi?

Strava s nízkym obsahom bielkovín

pomáha zabezpečiť správne množstvo energie a živín. Zároveň obmedzí príjem bielkovín, ktoré zaťažujú obličky.

Ketoanalógy

pomáhajú doplniť bielkoviny, ktoré ste obmedzili pri nízkobielkovinovej diéte. Na rozdiel od bielkovín zo stravy nezaťažujú obličky.

Máte potrebné informácie o svojom ochorení?

Preskúmajte všetky možnosti liečby.

Predovšetkým si položte otázku, či máte potrebné informácie o svojom ochorení a liečbe.

Skúste odpovedať na nasledujúce otázky:

  • Viem, v akom štádiu ochorenia sa nachádzam, a poznám všetky podrobnosti?
  • Poznám všetky možnosti liečby chronického ochorenia obličiek?
  • Poznám všetky riziká a obmedzenia každej liečby?
  • Viem, ako mám upraviť svoj životný štýl a stravu?
  • Viem, čo je nízkobielkovinová diéta?

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek