Informační ledvina

Nalaďte sa
Prehľad možností liečby

Nalaďte sa

Prehľad možností liečby

Ak máte chronické ochorenie obličiek, existuje niekoľko možností liečby:

Vhodná liečba sa volí podľa štádia chronického ochorenia obličiek, iných ochorení, ktoré máte, a podľa vašich schopností a motivácie.

Ak vaše obličky ešte pracujú, môžete zmierniť príznaky a spomaliť postup ochorenia. To sa dá dosiahnuť diétnymi opatreniami (znížený príjem bielkovín) spolu s liečbou, ktorú vám predpíše lekár. Táto alternatíva sa označuje ako konzervatívna liečba.

Ak je ochorenie už vo veľmi pokročilom štádiu a je potrebné nahradiť funkciu obličiek, pristupuje sa k samotnej dialýze alebo transplantácii obličky

Pre základný prehľad možností liečby si pozrite naše video s nefrológom doktorom Janom Vachkom.

Transplantácia obličky

Ak ste v konečnom štádiu ochorenia, t. j. ak vaše obličky už vôbec nemôžu pracovať, musíte začať liečbu na nahradenie funkcie obličiek – dialýzu alebo transplantáciu obličky.

Po transplantácii obličky nový orgán prevezme funkciu poškodených obličiek. Z rôznych dôvodov (nedostatok darcov, náročnosť transplantácie a zdravotný stav príjemcu atď.) sa transplantáciou obličky môže liečiť len málo pacientov.

Transplantácia obličky je zákrok, pri ktorom sa do vášho tela vloží zdravá oblička od inej osoby (darcu). Darovaná oblička nahradí funkciu vašich dvoch obličiek po ich zlyhaní. Úspešná transplantácia vracia funkciu obličiek takmer do normálu a zbavuje pacienta potreby dialýzy. Transplantácia obličky však nie je všemocná. Do konca života budete musieť užívať lieky a pravidelne navštevovať lekára.

Ako sa operácia vykonáva

Chirurg umiestni novú obličku do podbruška a spojí tepnu a žilu transplantovanej obličky s vašou tepnou a žilou. Vaša krv prúdi do darovanej obličky, ktorá produkuje moč rovnako ako vaše vlastné obličky, keď boli zdravé. Nová oblička môže začať pracovať hneď, alebo môže trvať až niekoľko týždňov, kým začne tvoriť moč. Ak vaše vlastné obličky nespôsobujú infekciu alebo vysoký krvný tlak, ponechajú sa vo vašom tele.

Ako nájsť obličku na transplantáciu

Vy (ako príjemca) môžete dostať obličku od člena svojej rodiny (žijúci, príbuzný darca), od osoby, ktorá nedávno zomrela (zosnulý darca), alebo od partnera či veľmi blízkeho priateľa (žijúci, nepríbuzný darca).

Ak nemáte žijúceho darcu, ste zaradený na zoznam čakateľov na obličku od zosnulého darcu. Čakacia doba na obličku od mŕtveho darcu môže trvať niekoľko rokov.

Ako sa vyhnúť odmietnutiu transplantovanej obličky

Váš imunitný systém vás chráni pred chorobami tým, že útočí na všetko, čo považuje za neprirodzenú súčasť vášho tela. Preto sa mu potom zdajú „cudzie“. Tento útok sa nazýva odmietnutie. Nie každá oblička je vhodná pre vaše telo – darca a príjemca sa musia dostatočne zhodovať.

Proces prideľovania orgánov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť. Vo všeobecnosti sú za prideľovanie orgánov od zosnulých darcov zodpovedné niektoré národné alebo medzinárodné inštitúcie, zatiaľ čo transplantáciu od žijúcich darcov riadi výlučne transplantačný tím, ktorý sa stará o príjemcov. Bez ohľadu na to, kto rozhoduje o vhodnosti darovaného orgánu pre konkrétneho príjemcu, do úvahy sa berie niekoľko faktorov, ktoré ovplyvňujú zhodu darcu s potenciálnymi príjemcami. Tieto faktory pomáhajú predpovedať, či váš imunitný systém novú obličku prijme alebo odmietne.

  • Krvná skupina. Vaša krvná skupina (A, B, AB alebo 0) sa musí zhodovať s krvnou skupinou darcu. Toto je najdôležitejší faktor zhody.
  • Ľudské leukocytové antigény (HLA antigény). Vaše bunky nesú na svojom povrchu šesť dôležitých HLA antigénov, tri od každého rodiča. Členovia rodiny budú mať s najväčšou pravdepodobnosťou dokonalú zhodu. Ak máte zhodnú krvnú skupinu a ostatné testy sú negatívne, oblička sa môže použiť, aj keď sa HLA nezhodujú dokonale.
  • Krížová skúška antigénov s protilátkami. Posledným testom, ktorý sa má vykonať, je krížové vyšetrenie. Malá vzorka krvi sa v skúmavke zmieša so vzorkou krvi od darcu orgánu, aby sa zistilo, či (ne)reagujú. Ak nedôjde k reakcii, výsledok sa nazýva negatívny krížový test a transplantácia môže pokračovať.

Čím lepšie telo prijme novú obličku, tým menšia je pravdepodobnosť, že ju váš imunitný systém odmietne. Preto budete musieť po zvyšok života užívať špeciálne lieky (imunosupresíva) na potlačenie imunitného systému.

Komplikácie

Stav po transplantácii obličky je najbližšie k tomu, čo nazývame zotavenie. Avšak bez ohľadu na to, aká dobrá je zhoda medzi darcom a príjemcom, vaše telo môže novú obličku odmietnuť. Častým dôvodom odmietnutia je, že príjemca neužíva lieky podľa predpisu. Lekár vám podá lieky nazývané imunosupresíva, ktoré zabránia vášmu imunitnému systému napadnúť novú obličku. Tento útok sa nazýva odmietnutie (rejekcia). Imunosupresíva budete musieť užívať každý deň, kým bude transplantovaná oblička funkčná. Niekedy však ani tieto lieky nezabránia tomu, aby vaše telo novú obličku odmietlo. Ak táto situácia nastane, budete sa musieť vrátiť k vhodnej forme dialýzy a prípadne počkať na ďalšiu transplantáciu.

Imunosupresívne

Vedľajšie účinky imunosupresív. Pravidelné podávanie imunosupresív je nevyhnutné pre „prežitie“ novej obličky. Vďaka týmto liekom je transplantácia vôbec možná. Ale aj imunosupresíva môžu mať vedľajšie účinky. Váš transplantačný tím vám poradí, ako môžete pomôcť vyhnúť sa vedľajším účinkom alebo ich znížiť.

Imunosupresíva pôsobia tak, že znižujú aktivitu buniek imunitného systému. Tieto lieky čiastočne oslabia váš imunitný systém – v závislosti od dávky. Vyššie dávky imunosupresív sú potrebné najmä počas prvých mesiacov po transplantácii. V tomto období existuje vysoké riziko infekcie, preto musíte presne dodržiavať všetky pokyny lekára, aby ste sa vyhli komplikáciám.

S liečbou imunosupresívami sú spojené aj ďalšie riziká, napríklad zvýšená citlivosť kože na slnečné žiarenie. Prečítajte si príbalový leták vášho lieku a v prípade potreby sa poraďte so svojím lekárom.

Obrázok: Ako znížiť vedľajšie účinky imunosupresív: pri práci v záhrade noste ochranné rukavice, ktoré vás ochránia pred infekciou. Venujte pozornosť ochrane pred slnkom (klobúk, dlhé tričko, krém s vysokým SPF), aby ste predišli poškodeniu kože [2].

Ako môžete čiastočne zabrániť vedľajším účinkom imunosupresív?

Riziko infekcie môžete znížiť dodržiavaním týchto pokynov:

  • Pri vykonávaní osobnej hygieny starostlivo dodržiavajte pokyny svojho transplantačného tímu!
  • Predchádzajte poraneniam pri strihaní nechtov!
  • Pri práci v záhrade noste rukavice, pretože pôda obsahuje veľa baktérií (niektoré sú nebezpečné len pre ľudí s oslabenou imunitou)!

Aby ste znížili riziko dlhodobých komplikácií, zvážte nasledujúce rady:

  • Športujte! Pravidelné cvičenie pomáha predchádzať cukrovke, kardiovaskulárnym ochoreniam a osteoporóze.
  • Chráňte sa pred slnkom – predchádzajte rakovine kože!

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek