Informační ledvina

Nalaďte sa
Prehľad možností liečby

Nalaďte sa

Prehľad možností liečby

Ak máte chronické ochorenie obličiek, existuje niekoľko možností liečby:

Vhodná liečba sa volí podľa štádia chronického ochorenia obličiek, iných ochorení, ktoré máte, a podľa vašich schopností a motivácie.

Ak vaše obličky ešte pracujú, môžete zmierniť príznaky a spomaliť postup ochorenia. To sa dá dosiahnuť diétnymi opatreniami (znížený príjem bielkovín) spolu s liečbou, ktorú vám predpíše lekár. Táto alternatíva sa označuje ako konzervatívna liečba.

Ak je ochorenie už vo veľmi pokročilom štádiu a je potrebné nahradiť funkciu obličiek, pristupuje sa k samotnej dialýze alebo transplantácii obličky

Pre základný prehľad možností liečby si pozrite naše video s nefrológom doktorom Janom Vachkom.

Prehľad možností liečby

Ak máte chronické ochorenie obličiek, máte 3 možnosti liečby:

  • Konzervatívna liečba
  • Dialýza
  • Transplantácia

Vhodná liečba sa vyberá podľa štádia chronického ochorenia obličiek, iných ochorení, ktoré máte, a podľa vašich schopností a motivácie.

Ak obličky stále pracujú, môžete zmierniť príznaky a spomaliť postup ochorenia. To sa dá dosiahnuť diétnymi opatreniami (znížený príjem bielkovín) spolu s liečbou, ktorú vám predpísal lekár. Táto alternatíva sa označuje ako konzervatívna liečba.

Ak je ochorenie už vo veľmi pokročilom štádiu a je potrebné nahradiť funkciu obličiek, pristúpi sa k dialýze alebo samotnej transplantácii obličky.

Viac informácií nájdete v jednotlivých častiach o konkrétnych možnostiach liečby – v ponuke naľavo si vyberte možnosť liečby, o ktorej sa chcete dozvedieť viac.

Vždy je však dôležité podniknúť aktívne kroky nielen na liečbu samotného chronického ochorenia obličiek, ale aj na riešenie možných ochorení, ktoré s chronickým ochorením obličiek súvisia – infekcie močových ciest, vysoký krvný tlak alebo ochorenia srdca a ciev.

DIÉTA pri chronickej chorobe obličiek